Företagsmassage på jobbet

Företagsmassagen - Vi erbjuder Massage på Kungsholmen i Stockholm -

Företagsmassage på jobbet ger: 

 • Friskare medarbetare
 • Piggare och gladare medarbetare
 • Mer energi, mindre ont och bättre leveranskapacitet.
 • Minskad stress och en bättre arbetsmiljö
 • Ökad attraktivitet som arbetsgivare
 • Bättre lönsamhet genom minskade sjukskrivningskostnader, minskade kostnader för personal som lämnar företaget och minskade kostnader för att rekrytera rätt personal. Tillsammans ger detta bättre förutsättningar för att leverera bättre resultat.

Offert - Massage på jobbet - Företagsmassagen - Massage Kungsholmen


Vad innebär Företagsmassage för ditt företag?

 • En del i er strategiska helhetslösning för god hälsa på jobbet.
  • Avdragsgillt sätt att jobba långsiktigt och hållbart 
  • Lättare att attrahera rätt talanger då ni blir mer attraktiva som arbetsgivare 
  • Minskade sjukskrivningskostnader
 • Mer produktiva och glada medarbetare
 • Enkel och effektiv administration


Företagsmassage för dina anställda - en laddningsstation i vardagen

 • En tid för avkoppling och minskad stress där de kan ladda upp batterierna. 
 • Enkelt: enkel bokning samt att det sker på jobbet möjliggör för de anställda att planera in sin massage så att den blir av.
 • Öka nyttjandegraden av friskvårdsbidraget
 • Tidseffektivt, det tar inte lång tid från arbetet
 • Personligt, samma massör som kommer varje gång.

Massage på jobbet en del i er strategi för god hälsa, attraktivitet som arbetsgivare och god lönsamhet

Ökade sjukskrivningskostnader, ökade kostnader för att attrahera och behålla rätt personal är vardag i de flesta företag idag. Enligt Försäkringskassan så hänför mer än hälften av alla sjukskrivningar i Sverige till områden såsom stress och muskulära problem. Genom en hälsostrategi på företaget där massage är en del kan vi vara en del i att skapa ett ännu bättre företag som är mer konkurrenskraftigt och som levererar bättre resultat. 

Massage på jobbet (Kontorsmassage) ökar även er attraktivitet som arbetsgivare och det blir lättare att dels rekrytera rätt personal samtidigt som ni behåller personalen.

Företagsmassage är en del i er strategi för god hälsa på jobbet och ökad lönsamhet

Massage på jobbet - Företagsmassagen - Massage Kungsholmen

Hur samarbeta med oss? Läs mer här

Massage på jobbet eller mottagningen?

Massager vi erbjuder

Vår massagemottagning på Kungsholmen

Massage som belöning

Massage på jobbet - Företagsmassagen - Massage Kungsholmen 1

  Jag vill bli kontaktad/vill få en offert!